TEAM ESBJERG ELITEHÅNDBOLD A/S og TEAM ESBJERG HK går sammen og investerer i talentudviklingen.

13/03 - 2023

TEAM ESBJERG ELITEHÅNDBOLD A/S og TEAM ESBJERG HK går sammen og investerer i talentudviklingen.

I bestræbelserne på at udbygge det allerede gode talentarbejde der foregår i Team Esbjerg HK, ansættes den 25-årige Simon Færgemann Jensen i en kombineret fuldtidsstilling mellem Team Esbjerg Elitehåndbold A/S og Team Esbjerg HK.

Simon Færgemann har igennem et par år været i Team Esbjerg HK, hvor han blandt andet har været cheftræner for de bedste U17 og U19 Pige hold.

Simon får som en kerneopgave at koordinere træningen for Team Esbjerg HK gældende for årgangene U15-U19, og så skal han desuden varetage og organisere morgentræningen på hhv. Vita og Esbjerg Ordningen for Team Esbjerg Elitehåndbold A/S. Simon skal i tæt samarbejde med klubbens øvrige dygtige ungdomstrænere samt med repræsentanter fra Team Esbjerg Elitehåndbold A/S udvikle og implementere klubbens talentstrategi. Simon indtræder i næste sæson ligeledes i en rolle som cheftræner i U17 afdelingen, og han kommer også til at være en del af trænergruppen omkring U19 de næste 2 år.

Både Team Esbjerg Elitehåndbold A/S og Team Esbjerg HK ser det som en milepæl, at der bliver etableret et attraktivt ungsenior-miljø, da vi ønsker at udvikle spillere, der kan begå sig på højeste niveau. Simon bliver initiator på projektet i samarbejde med trænerne fra vores seniorhold. Ungseniormiljøet skal være med til at videreføre og udvikle det fine talentarbejde, vi allerede har i klubben, og medvirke til at sikre et udviklende og sjovt træningsmiljø.

Både Team Esbjerg Elitehåndbold A/S og Team Esbjerg HK ser store perspektiver i at få tilknyttet Simon Færgemann i en heltidsstilling. Vores gode talentarbejde gør, at vi på pigesiden er repræsenteret i U15 og U17 1 division samt i U19 Liga med hold bestående næsten udelukkende af spillere af ”egen avl”, hvilket vi er stolte af.

Simon tiltræder officielt stillingen den 01.07.2023.