Værdier

Mission

Team Esbjerg bygger på fællesskab og stolthed over at repræsentere byen og området i toppen af dansk kvindehåndbold.

Med lokale ejere, organisatorisk styrke, stærke håndboldkompetencer og en spillertrup af danske og udenlandske spillere på internationalt niveau ønsker klubben at underholde, begejstre og skabe glæde blandt tilhængere og sponsorer.

Vision

Team Esbjerg er en førende håndboldklub i Danmark og tilstræber derudover at nå et niveau, hvor klubben kan deltage i og vedvarende sætte et klart aftryk på den fornemmeste europæiske klubturnering, EHF Champions League.

Spillere med internationalt potentiale har mulighed for at udvikle sig yderligere i et fagligt stærkt træningsmiljø. Sponsorer og andre samarbejdspartnere mødes med åbenhed og troværdighed med henblik på at opnå stærke forretningsmæssige bånd og at integrere dem i håndboldfamilien. Det økonomiske fundament vil varigt være solidt og forankret i en ejerkreds med betydelig veneration for byens håndboldprojekt.

Værdier

Team Esbjerg er et fællesskab, hvor alle – spillere, ledere, frivillige, sponsorer, fans og tilskuere – kan føle sig inkluderet. Alle er en del af familien, og alle deltager ligeværdigt i på bedste vis at realisere klubbens målsætning, uanset hvilken position de organisatorisk eller på anden vis har i klubben.

Respekt er et bærende element i interaktionen mellem mennesker i og uden for klubben.  Enhver repræsentant for klubben optræder ordentligt og med respekt for modspillere, dommere, officials og andre i forbindelse med kampe og arrangementer.

Den stærke kultur, samhørighed og frie omgangsform gør Team Esbjerg til et attraktivt sted at være for professionelle håndboldspillere og alle andre med interesse for spillet og nærværet.

Målsætning

Team Esbjerg stræber efter at bevare og udbygge sin position i dansk kvindehåndbold. På europæisk niveau satser klubben på at blive en fast bestanddel af EHF Champions League og at opnå konkurrencekraft til at udfordre Europas bedste klubhold.

Team Esbjerg vil fortsat medvirke til at styrke sydvestjysk og dansk kvindehåndbolds anseelse og udviklingsmuligheder. Det vil foregå med en balanceret tilgang til at varetage egne interesser, og hvad der tjener helheden bedst.

Team Esbjerg vil med publikumsvenlig håndbold, stemningsskabende aktiviteter og et højt serviceniveau fastholde at være det mest sete kvindehold i Danmark.

November 2020