Bestyrelsen

Direktør Bjarne Pedersen
Bestyrelsesformand
Direktør Peter Jørgensen
Næstformand
Skibsmægler Kurt Skov
Bestyrelsesmedlem
Advokat Niels S. Kaalund
Bestyrelsesmedlem
Johnnie La Fontaine
Bestyrelsesmedlem
Global Manager Søren Langelund
Bestyrelsesmedlem