Team esbjerg Business

Marius Pedersen

Marius Pedersen A/S er Danmarks førende virksomhed inden for affalds- og ressourceindustrien.

Kernekompetencer:

  • Serviceydelser i forbindelse med håndtering af afffald og genbrug - fra kunden til den endelige genvinding eller bortskaffelse dvs. rådgivning, udlejning af materiel, transport- og indsamlingsydelser og rapportering

  • Produktion, forbehandling og sortering af affald på egne anlæg med henblik på maksimal nyttiggørelse og genanvendelse.

  • Handel med genanvendelige ressourcer og affald.


Marius Pedersen A/S har stort fokus på udnyttelse af ressourcerne i affald og i kontekst af cirkulær økonomi.
Dermed arbejder virksomheden aktivt med FN’s verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion med det mål at ned-bringe affaldsmængder gennem genbrug og genanvendelse.

Marius Pedersen A/S ønsker at være:

  • Kundens foretrukne valg til håndtering, bortskaffelse og genanvendelse af alle affaldsprodukter – både faste og flydende

  • Målet er at yde en professionel og værdiskabende service, det vil sige at sætte affaldshåndtering i system, og sørge for at afhentning af affald foregår til aftalt tid

Kontaktinformation

Ole Brink
76 12 23 05
21 26 97 33
Marius Pedersen
Måde Industrivej 23 - 25
6705 Esbjerg Ø.