Team Esbjergs appel i protestsag afvist – opdateret

25/10 - 2019

Håndboldens Appelinstans har stadfæstet DHF’s Disciplinærinstans’ afvisning af Team Esbjergs protest om afviklingen af det sidste minut af kampen i Santander Cup mod Herning-Ikast Håndbold 19. september. Dermed står afgørelsen af, at Team Esbjerg ikke får nogen omkamp, fast.

Appelinstansen henholder sig ligesom Disciplinærinstansen til, at Team Esbjerg ikke har protesteret behørigt efter reglerne i Ligareglementets paragraf 87, stk. 1 og 2, da cheftræner Jesper Jensen 14 sekunder før spilletidens udløb tog en timeout, og den blev bedømt som uberettiget af kampens dommere.

I appellen anfører advokat Lars Hilliger på Team Esbjergs vegne, at Jesper Jensen gentagne gange protesterede til kampens dommere, kampobservatøren og derefter dommerbordet, da det ikke havde nogen effekt.

Ifølge DHF’s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, burde det aldrig være kommet så vidt. Han påpegede i et høringssvar fire dage efter kampen, at kampobservatørens afgørelse af, at den sidste timeout ikke var berettiget, var i strid med Ligareglementet og spillereglerne. I stedet for et straffekast imod sig burde Team Esbjerg have haft boldbesiddelsen ved stillingen 25-25 og med 14 sekunder igen.

Appelinstansen har valgt alene at forhold sig, at protesten ikke formelt er korrekt afgivet, og at den følgelig ikke kan behandles. Team Esbjergs appel omhandlede alene omstændighederne omkring timeouten i tiden 59:46.

Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, er forundret over både Appelinstansens afgørelse om protestens manglende gyldighed, og at DHF ikke tager et overordnet ansvar for, at dommere og kampobservatører har kendskab til de regler, håndboldkampe på eliteniveau afvikles efter.

– Til det første vil jeg sige, at hele Håndbolddanmark på tv kunne se, at Jesper Jensen protesterer over dommernes afgørelse ved timeouten 14 sekunder før tid ved dommerbordet. DHF har efter modtagelsen af kamprapporten skrevet til begge klubber samt dommere og kampobservatør, at en teknisk timeout til Team Esbjerg i tiden 57:40 ved en fejl var blevet noteret, og at den ikke var holdt. Det blev rettet. Men man har ikke ønsket at rette, at sekretæren ved dommerbordet ikke har noteret den protest, Jesper Jensen har nedlagt. Det undrer mig meget. Efterspillet med henvisning til paragraffen i Ligareglementet er efter min opfattelse ordkløveri.

– Til det andet punkt, at DHF ikke har sikret sig, at dommere og kampobservatør kender reglerne og i dette tilfælde træffer en 100 procent kampafgørende forkert beslutning, vil jeg sige, at det havde klædt forbundet at tage et ansvar i stedet for at lade Jesper Jensen fremstå som den, der tager fejl. Enhver har siden, støttet af DHF’s egen regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, kunnet forvisse sig om, at han var i sin gode ret til at tage en timeout kort før tid, og at Team Esbjerg efterfølgende ville have gode vinderchancer. Hændelsesforløbet og behandlingen af det ved to instanser klæder ikke dansk håndbold, siger Bjarne Pedersen.

Han betragter sagen som afsluttet og ønsker ikke at indbringe afgørelsen for idrættens højeste appelinstans, DIF.